En massa algebraiska regler som du behöver kunna för matematik


Algebraisk regel #1

Exempel 1

Vi gör följande antagande:

Då får vi föjande resultat:

Genom att undersöka resultatet så kan vi dra slutsatsen om att reglen stämmer!


Algebraisk regel #2

Exempel 1

Vi sätter in ett slumpmässigt tal i tecknet, i detta fallet 40

För att denna regel ska fungera som måste en multiplikation finnas i rottecknet. Så vi utnyttjar förjande sammanhang:

Sedan så utför vi rotenur på talet 4 sammtidigt som vi placerar detta utanför rottecknet

Genom att undersöka resultatet så kan vi dra slutsatsen om att reglen stämmer!
Algebraisk regel #3

Exempel 1

Vi gör följande antagande:

Vi sätter in våra variabler och kollar resultatet

Vi använder formeln

Vi utför beräkningarna

Genom att undersöka resultatet så kan vi dra slutsatsen om att reglen stämmer!
Algebraisk regel #4

Om följande likhet stämmer:

Då gäller alltid följande regel:
Algebraisk regel #5

Exempel 1

Vi gör följande antegelser:

Vi sätter in variabler


Vi undersöker resultaten


Efter att ha undersökt resultaten så kan vi dra slutsatsen om att reglen stämmer
Algebraisk regel #6
Algebraisk regel #7
Algebraisk regel #8
Algebraisk regel #9
Algebraisk regel #10